Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Yayın Tarihi28 Ekim 2012 | EĞİTİM

Çocukların derslerine çalışması ve okulda edindikleri bilgiler, başarılar her ailenin, her anne babanın evlatlarında en önem verdikleri konuların başında geliyor. Kimi ebeveynler çocuklarının ders çalışmamasından şikayetçiyken kimisi de çalışmasına rağmen bunun okulda başarı getirmemesinden şikayetçi. Eğer siz de çocuğunuzun çok çalıştığına inanıyor ancak bunun okulda faydası olmadığını düşünüyorsanız belki de çocuğunuz doğru bir çalışma yöntemi oluşturamamış demektir.

Derslere çalışırken en önemli noktalardan bir tanesi çok çalışmanın değil etkili, verimli ve yeterli şekilde çalışmanın gerekliliğidir. Bu verimi sağlamak için elbette bazı verimli ders çalışma yöntemlerine başvurmak gerekir.

Dersi Derste Dinlemek

Herkes en az bir kaç defa öğretmenlerinden veya ailesinden bunu duymuştur. Derste işlenen bilgiler ilk defa öğrenildiği ve konuya hakim bir eğitmen tarafından anlatıldığı için bu bilgileri edinirken üzerine basılan noktaları iyi not etmek, öğrenme sürecinde anlatılanlara önem göstererek eksikleri gidermeye çalışmak en etkili ders çalışma yöntemleri arasındadır.

Her ne kadar dersi derste dinlemek tek başına çok büyük başarılar getirmese de bilgiyi kaynağından doğru bir şekilde alan çocukların sadece evde çok çalışan çocuklara göre daha başarılı oldukları da bir gerçek. Aynı zamanda sadece okumaya değil, işitsel ve görsel etkenlere de hitap eden ders sırasında birden çok duyu organının kullanılması anlatılan bilgilerin daha rahat kavranmasını sağlayacaktır.

Evde Ders Tekrarı

Derste edinilen bilgiler elbette tek başına yeterli değil. Günlük tekrarlar öğrenilen bilgilerin unutulmasını zorlaştırırken haftalık yapılan tekrarlar öğrenilenlerin uzun dönemli hafızaya aktarılmasını sağlayarak gerçek bir öğrenmenin yolunu açar.

Ders tekrarlarını gerçekleştirirken çocuğunuzun konsantrasyonunu bozacak etkenlerin ortamda bulunmaması gerektiğini ve tekrarı gerçekleştirirken yazılı olarak notları kopyalamanın ezbere yapılmadığı sürece etkin olduğunu bilmelisiniz. Bu nedenle ders tekrarlarında sadece yazılanları bir yere kopyalamak değil okuyup anlamak, anladığını yeniden kağıda dökmek önemlidir.

Bunun yanında öğrenilen konuları sözlü olarak bir başkasına anlatmaya çalışmak da hem görsel hem de işitsel duyulara hitap ettiğinden dolayı çok daha etkili bir tekrar mekanizmasıdır.

Soru Çözmek Yanlış Öğrenmeyi Engeller

Her ne kadar çocuğunuz derste öğretmenini dinlese ve evde tekrar gerçekleştirse de aklına yerleşen bilgiler içerisinde yanlışlıklar mevcut olabilir. Yapılan tekrarlarda yanlış olmasını engellemek ve öğrenilen konuyu etraflıca bilmek için soru çözmek önemli bir noktadır.

Konuyla ilgili test veya yazılı soruların çözülmesi, bunun ardından da doğru cevapların kontrol edilerek yanlış olanların üzerine gidilmesi eksik olunan kısımların tespit edilmesinde ve gerekirse düzeltilmesinde fayda sağlayacaktır.

Dinlenmek Çalışmanın Bir Parçasıdır

Ders çalışırken yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de okuldan geldikten sonra ara vermeden ders tekrarına girişmek, bunun hemen ardından da soru çözmeye vakit ayırmaktır.

Çocuğunuzun zihni birbirinden farklı bu eylemleri gerçekleştirirken uygun zamanlarda aralar vermezse ne kadar çok çalışırsa çalışsın öğrendiklerini etkili bir biçimde hafızasına alamayacaktır. Edinilen bilgileri işlemek için zamana ihtiyaç duyan zihnin bu zamana sahip olması için belli aralıklarla dinlenmesi ve bu dinlenme sürecinde dersle ilgili herhangi bir eylemde bulunmaması gerekmektedir.

Nasıl ki derste sadece ders ile ilgilenmek gerekiyorsa dinlenme sırasında da sadece ders dışı faaliyetler ile ilgilenilmelidir. Burada önemli olan çocuğunuza uygun olan dinlenme miktarını düzgün belirleyebilmektir.

Okul saatlerine ve kendine ayırabileceği vakit dikkate alınarak her gün aynı düzen içerisinde dinlenmelerin ayarlanması ve beynin bu programa alıştırılması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.