Montessori Eğitimi Nasıl Uygulanır

MONTESSORİ EĞİTİMİ NASIL UYGULANIR?

Maria Montessori tarafından tasarlanmış olan Montessori eğitimi ya da diğer adıyla eğitimde Montessori metodu, çocukların eğitim sürecinin en verimli ve doğal yoldan gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulmuş bir teknikler bütünüdür diyebiliriz. Okullarda uygulanan standart eğitim imkanlarının aksine çocukların temel zihinsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik olan bu eğitim metodu, sadece akademik bilgi değil, karmaşık bir toplumsal yapı için çocuğu hazırlayacak her türlü bilgiyi onlara sunmakta. Montessori eğitimi nasıl uygulanır diyorsanız biraz daha detaylar ile devam edelim.

Montessori eğitiminde en önemli nokta, çocuğun yaşına bağlı olarak ondan neler beklenmesi gerektiğini bilmek. Zira tamamen gerçek araçlar ile uygulanan bu metot, çocuğun yaşına uygun olmayan araçların kullanılması veya beklentilerin oluşması halinde başarısız olacaktır.

Bu eğitim metodunun en önemli noktalarından bir tanesi, çocuğun günlük hayatta kullanacağı tüm araç ve objelere aşinalık kazanması, onları kullanmayı ve kaldırmayı öğrenmesidir. Böylelikle hem el göz koordinasyonu ve kişisel kontrol kabiliyeti artacaktır, hem de gün içerisinde kendi ihtiyaçlarını karşılama şansı da yükselecektir.

Matematik de Montessori eğitiminin bir parçası ancak okuldaki gibi soyut kavramlar üzerinden yürümek yerine gerçek objeler kullanarak matematiği bir oyun haline getirmek gerekiyor. Burada amaç müthiş bir matematik kabiliyetine erişmesi değil, matematiğin temellerini kafasında oturtmaya başlaması ve ileri matematik için bir zemine sahip olması. Matematik zihniyetini bir kere edinen çocuğunuz gelecekte daha detaylı konuları soyut olarak kavramakta da sorun çekmeyecektir.

Montessori eğitiminde dil öğrenimi dilin en temel öğeleri olan harfler ile başlar çünkü her bir harf bir sesi temsil etmektedir. Böylelikle çocukların ilk olarak seslere dair fikirlerinin olması sağlanır, daha sonra ise bu harfleri kendilerinin seslendirmesi mümkün hale gelir. Elbette okumayı öğrendikten sonra onu yaşına uygun kaynaklarla beslemek de elzem.

Bu eğitimin en dikkat çekici noktalarından bir tanesi, direkt olarak çocukların duyularına yönelik olması. Yani ona müziği anlatırken müziği kulakları ile duyması sağlanmalı, evrenden bahsederken yıldızları görmesi, şekillerden bahsederken şekillere dokunmasını sağlayacak materyaller ile desteklenmesi gerekli. Montessori eğitiminde duyuların bilgiyi edinmekte kullanılması en önem verilen değerler arasında bulunuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.